Rozwój Samoświadomości

Warsztaty oparte na technice Spiritual Intelligence

Zapisz się

Rozwój Samoświadomości

Na czym to polega?

Obok inteligencji umysłowej (IQ) i inteligencji emocjonalne (EQ), inteligencja duchowa (SQ) to propozycja ujęcia zdolności integrowania szerokorozumianych doświadczeń transcendentnych. To praktyczna manifestacja duchowości i umiejętność wykorzystywania zasobów duchowych w codzienności. Wśród aspektów inteligencji duchowej wymienia się min. samoświadomość, holistyczne spojrzenie na rzeczywistość, głębsze poczucie sensu
i świętości w życiu, kontemplacje, zrozumienie i przekraczanie swojego ego, doświadczenia łaski, współczucie czy poczucie wewnętrznej spójności i całości. Praktyki prowadzące do rozwoju w tym obszarze mają korzenie w duchowych ścieżkach zachodu i wschodu i są spójne ze współczesna psychologią np. medytacja, samo-zapytywanie, praktyka wdzięczności, umiejętność przebaczania czy identyfikacja misji życiowej.

W tym momencie nie ma dostępnych warsztatów w tej tematyce. Sprawdź, co innego dla Ciebie przygotowałem.

Kalendarz warsztatów