fbpx

Psychoterapia Indywidualna

Indywidualne spotkania terapeutyczne w nurcie psychoterapii Gestalt

Zapisz się

Psychoterapia Indywidualna

Na czym to polega ?

Psychoterapia to metoda psychologiczna, oparta przede wszystkim na regularnym kontakcie międzyludzkim w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Rolą terapeuty w procesie psychoterapii jest bliskie towarzyszenie klientowi w jego doświadczeniu – uważne słuchanie, dopytywanie, ćwiczenia terapeutyczne i dzielenie się sobą aby osiągać wybrane cele terapeutyczne.  Cele psychoterapii to min. poszerzenie samoświadomości, pogłębianie kontaktu ze sobą i z innymi, przywrócenie sprawczości w swoim życiu, domknięcie przeszłych wydarzeń, przywrócenie naturalnego procesu samo-regulacji czy nauka umiejętności psychospołecznych.

Terapia Gestalt należy nurtu do humanistyczno-egzystencjalnego. To terapia, która zakłada, że myśli, uczucia, czyny powinny być traktowane całościowo i zachęcająca pacjenta do osiągnięcia poczucia wewnętrznej harmonii poprzez zintegrowanie wszystkich składowych swojego życia wewnętrznego.
Terapeuta Gestalt dzięki osobistej wieloletniej pracy wewnętrznej, stałej superwizji i specjalistycznym rozumieniu procesów psychologicznych staje się towarzyszem dla klienta w odkrywaniu samego siebie. Przede wszystkim w głębokim wglądzie w samego siebie, świadomości swoich potrzeb i zasobów i poprzez to ma osiągając swobodę dokonywania odpowiednich wyborów.

W tym momencie nie ma dostępnych warsztatów w tej tematyce. Sprawdź, co innego dla Ciebie przygotowałem.

Kalendarz warsztatów