fbpx

O mnie

Moja historia

Witaj, Nazywam się Piotr Jan Panasiuk. Chociaż skończyłem studia ekonomiczne to od zawsze interesowałem się psychologicznymi i duchowymi aspektami życia ludzkiego. Przez większą część dorosłego życia pogłębiałem swoje poszukiwania, nie tylko ze względu na zainteresowania, ale przede wszystkim jako szukanie własnej prawdziwej drogi i sensu w życiu. Przechodząc przez nieliczoną ilość szkoleń, warsztatów i przez różne otwierające, ale często też trudne doświadczenia, odkrywałem siebie i metody pracy dla rozwoju samoświadomości, dobrostanu i kontaktu z innymi. Wśród nich było kilka szczególnych które w wyjątkowy sposób mnie ujęły i pomogły mi żyć pełniej – uważność, psychoterapia i komunikacja empatyczna. Rozwojowy i terapeutyczny potencjał tych metod sprawił, że postanowiłem dzielić się nimi z innymi osobami jako trener.

Moja misja

Dziś po ponad 8 latach pracy w biznesie i ugruntowaniu swojej wiedzy i doświadczenia, w pełni skupiam się na towarzyszeniu innym ludziom w ich ścieżce rozwojowej do autentycznego i szczęśliwego życia. Moja Misja – Poprzez ugruntowane praktyki psychologiczne i duchowe chcę wspierać rozwój i dobrostan ludzi, tak aby mogli żyć świadomie w życzliwym kontakcie z samymi sobą, z innymi i Światem Zmaterializowaniem mojej misji jest moja działalność – Prosta Droga. Jest ona oparta na trzech głównych filarach: metody uważności i współczucia (mindfunelss, compassion), psychoterapii (Gestalt, ACT) i komunikacji empatycznej (non violent communication, emotional intelligence)
Chcę angażować się w działania na rzecz pokoju i pojednania międzyludzkiego powołując się na nasze wspólne człowieczeństwo i szacunek do Życia.

Kompetencje - Uważność

Certyfikowany nauczyciel uważności MBLC (Mindfulness-Based Living Course) i współczucia CBLC (Compassion Based Living Course) i nauczyciel prowadzący w Mindfulness Association Polska.
Ponad 8 lat praktyki własnej w medytacji uważności. Wielokrotny uczestnik i organizator odosobnień medytacyjnych. Praktyk również medytacji chrześcijańskiej i absolwent podyplomowych studiów z Duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Kompetencje - Psychoterapia

Psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia, przygotowujący się do uzyskania europejskiego certyfikatu EAGT (European Certificate of Gestalt Psychotherapy). Terapeuta IFS (Internal Family Systems – System Wewnętrznej Rodziny) poziomu 1. Pracuje pod regularną superwizją i zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. W ramach studiów przeszedł kilkuletnią terapię własną. W swojej pracy wykorzystuje także elementy psychoterapii ACT ucząc się min. u współtwórców metody: dr Kelly G.Wilson, dr Russ Harris.

Kompetencje - Komunikacja Empatyczna

Praktyk i trener Porozumienia Bez Przemocy NVC w trakcie procesu certyfikacji. Współtwórca projektu Czuły Wojownik, rozwojowych warsztatów dla mężczyzn. Ukończył liczne kursy pogłębiające w Szkole Empatii i Dialogu. Absolwent studium trenerskiego Porozumienia Bez Przemocy w Collegium Civitas.

Kompetencje - Trener i Nauczyciel

Certyfikowany trener umiejętności miękkich, od ponad 6 lat trener wewnętrzny w organizacjach biznesowych i pozarządowych – ponad 1000 godzin na sali szkoleniowej na żywo i wirtualnie. Twórca dedykowanych szkoleń dla organizacji z Uważności, Komunikacji, Inteligencji Emocjonalnej, Zarządzania Stresem, Budowania Odporności Psychicznej i innych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiadający 8 letnie doświadczenie jako manager rozwoju biznesu w czołowych międzynarodowych organizacjach.