fbpx

Psychoterapia

Czym jest Psychoterapia

Psychoterapia to metoda psychologiczna, oparta przede wszystkim na regularnym kontakcie międzyludzkim w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Rolą terapeuty w procesie psychoterapii jest bliskie towarzyszenie klientowi w jego doświadczeniu – uważne słuchanie, dopytywanie, ćwiczenia terapeutyczne i dzielenie się sobą aby osiągać wybrane cele terapeutyczne.  Cele psychoterapii to m.in. poszerzenie samoświadomości, pogłębianie kontaktu ze sobą i z innymi, przywrócenie sprawczości w swoim życiu, domknięcie przeszłych wydarzeń, przywrócenie naturalnego procesu samo-regulacji czy nauka umiejętności psychospołecznych.

Psychoterapia Gestalt

Terapia Gestalt należy do nurtu humanistyczno-egzystencjalnego. To terapia, która zakłada, że myśli, uczucia i czyny powinny być traktowane całościowo. To prowadzi klienta do poczucia wewnętrznej harmonii poprzez zintegrowanie wszystkich składowych swojego życia wewnętrznego.
Terapeuta Gestalt dzięki osobistej wieloletniej pracy wewnętrznej, stałej superwizji i specjalistycznemu rozumieniu procesów psychologicznych towaryszy klientowi w odkrywaniu samego siebie. Przede wszystkim w głębokim wglądzie w samego siebie – świadomości swoich potrzeb i zasobów. Dzięki temu osiągając swobodę dokonywania właściwych wyborów.

System Wewnętrznej Rodziny (IFS)

Metoda Systemu Wewnętrznej Rodziny  (IFS – Internal Family Systems) jest integracyjnym podejściem do psychoterapii indywidualnej bazującej na teorii systemowej i modelu sub-osobowiści. W IFS rozwijamy nasze Ja – otwartą, życzliwią i współczujcą postawę. Jednocześnie stopniowio poznajemy nasze wewnętrzne części, zarówno te ochronne jak i te wrażliwe. Poprzez lepsze zrozumienie poszczególnych częsci i relacji pomiedzy nimi, możemy odciążać i uzdrawiać nasz system, osiągając więcej równowagi i spokoju.

Pomagam osobom które

 • doświadczają obniżonego nastroju, depresji, smutku, przytłoczenia emocjonalnego
 • mają niskie poczucie wartości, poczucie osamotnienia
 • przechodzą przez proces straty, żałoby, trudnych zmian życiowych
 • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi, przechodzą przez kryzys w związku
 • cierpią z powodu nerwicy, wysokiego poziomu stresu, lęku, natrętnych myśli
 • doświadczają wypalenia zawodowego, przemęczenia, wewnętrznej pustki, poszukują sensu
 • zmagają się z traumatycznymi przeżyciami z przeszłości
 • chcą pogłębić relacje ze sobą, zwiększyć samo-akceptacje, rozwiązać konflikty wewnętrzne
 • są LGBT+ na każdym etapie rozwoju tożsamości, doświadczaniem stresu mniejszościowego i innych trudności
 • pragną lepiej zrozumieć siebie, połączyć się ze swoimi potrzebami, wartościami i zasobami
 • chcą żyć pełniejszym, szczęśliwym, autentycznym życiem w zgodzie ze sobą i z innymi

Jak pracuje

Chcę wspierać samoświadomość i życzliwość ludzką, aby moi klienci mogli żyć autentycznie, pełnią życia w głębokich relacjach ze sobą, z innymi ludźmi i ze światem. Podstawą mojej pracy jest wieloletnia praktyka własna, głęboka praca wewnętrzna, specjalistyczna wiedza, ciągły rozwój kompetencji, ale przede wszystkim ciekawość, wrażliwość i współczucie w kontakcie z drugim człowiekiem. Swoja pracę poddaje stałej superwizji i działam w zgodzie z kodeksami etycznymi moich organizacji. Kwestie organizacyjne psychoterapii:

 • Pierwsze spotkania (1-3) to konsultacje, gdzie poznajemy się i ustalamy cele
 • Po konsultacji podejmujemy decyzje o współpracy
 • Proces terapeutyczny może trwać od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od celu i natury problemów
 • Spotkania odbywają się co tydzień o stałej porze
 • Spotkania mają formę stacjonarną lub online
 • Cena za 50 min spotkanie / sesje to 150 zł

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

O mnie

Psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterpaii Gestalt w Warszawie, przygotowujący się do uzyskania europejskiego certyfikatu EAGT (European Certificate of Gestalt Psychotherapy). Terapeuta IFS (Internal Family Systems – System Wewnętrznej Rodziny) poziomu 1. W swojej pracy wykorzystuje także elementy psychoterapii ACT. Pracuje pod regularną superwizją i zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Certyfikowany nauczyciel uważności MBLC (Mindfulness-Based Living Course) i współczucia CBLC (Compassion Based Living Course) i nauczyciel prowadzący w Mindfulness Association Polska.
Ponad 8 lat praktyki własnej w medytacji uważności.

Wieloletni praktyk i trener Porozumienia Bez Przemocy (NVC) w trakcie certyfikacji. Współtwórca projektu Czuły Wojownik – warsztatów rozwojowych dla mężczyzn.

Certyfikowany trener umiejętności miękkich, od ponad 6 lat trener wewnętrzny w organizacjach biznesowych i pozarządowych. Absolwent w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie posiadający wieloletnie doświadczenie jako manager w czołowych międzynarodowych organizacjach.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu  – chętnie odpowiem na wszelkie pytania

+48 575 044 855
kontakt@prostadroga.pl

Miejsce spotkań – wRozwoju
ul. Krucza 46 m 67, Śródmieście, Warszawa

Online – Aplikacja ZOOM