fbpx

Rozwój Samoświadomości

Warsztaty oparte na metodach introspekcji i wglądu

Zapisz się

Rozwój Samoświadomości

Na czym to polega?

Sokrates zapytany o krótkie podsumowanie swoich zaleceń filozoficznych, odpowiedział „Poznaj siebie”. Rozwój samoświadomości to nie tylko życie bardziej autentyczne, ale również umiejętność pełniejszego wykorzystywania swoich zasobów fizycznych, intelektualnych, społecznych i duchowych w codzienności. Poprzez głęboki kontakt ze swoimi potrzebami, wartościami i przekonaniami, możemy dokładniej zdefiniować swoje życiowe cele i priorytety, zarówno w naszych relacjach jak i obszarze zawodowym. Ponadto samoświadomość jest fundamentem rozwoju duchowego i może prowadzić nas do holistycznego spojrzenie na rzeczywistość, zrozumienie wspólnego człowieczeństwa i głębszego poczucie sensu i świętości w życiu.

Praktyki prowadzące do rozwoju w tym obszarze mają korzenie w duchowych ścieżkach zachodu i wschodu i są spójne ze współczesna psychologią np. medytacja, samo-zapytywanie, wyrażanie wdzięczności, praktyki życzliwości i współczucia, kontakt ze swoimi głębszymi potrzebami i wartościami, praca z przekonaniami i różnymi częściami osobowości, umiejętność przebaczania czy identyfikacja misji życiowej.

W tym momencie nie ma dostępnych warsztatów w tej tematyce. Sprawdź, co innego dla Ciebie przygotowałem.

Kalendarz warsztatów