fbpx

Dla firm i organizacji

Wyzwania dzisiejszego biznesu

Stres i obciążenie*
74% pracowników dużych i średnich firm doświadcza negatywnych konsekwencji dla samopoczucia z powodu stresu w pracy. Najczęściej jest to  podenerwowanie, kłopoty ze snem, zmęczenie, lęk oraz pogorszenie koncentracji.

Główne przyczyny stresu w miejscu pracy: 66% duża presja, 50% oczekiwania które sobie sami narzucamy i 48% brak wsparcia

*Raport HAYS Stres i Satysfakcja, 2018

Sprawdzona Metoda

Mindfulness przynosi mierzalne pozytywne efekty w organizacjach*

Korzyści jakie osiągnęli pracownicy i uczestnicy warsztatów Google’a bazujących na metodach uważności:

 • 91 % rozwinęło umiejętność zachowania spokoju w sytuacjach stresowych
 • 85 % poprawiło współpracę i komunikację z innymi
 • 79 % zanotowało wzrost energii

Inne organizacje korzystające z metod uważności to: Apple, Adobe, BMW, Sony, Unilever, IKEA, Roche

*IES, Mindfulness in organisations Case Studies of Organisational Practice, 2016

Szkolenia i Benefity

Mindfulness w organizacji można traktować zarówno jako zajęcia rozwojowe jak i benefit pracowniczy

Proponowane formy:

 • Intensywny warsztat jednodniowy i kolejne sześć tygodni pracy indywidualnej, stymulowanej przez trenera
 • Dedykowany ośmiotygodniowy kurs dla pracowników
  (dwugodzinne spotkania raz w tygodniu)
 • Dedykowane warsztaty tematyczne jedno lub dwudniowe
  np. Redukcji Stresu, Well-Being i Uważności w Biznesie
 • Inne wypracowane zgodnie z potrzebami organizacji