fbpx
13 kwietnia 2020

Kurs Uważności – Często Zadawane Pytania

Często przed rozpoczęciem zajęć, dostaje mailowo i telefonicznie różnego rodzaju pytania odnośnie organizacji i założeń kursu. I naprawdę bardzo się z tego powodu cieszę! Jest to dla mnie jeden z dowodów na to, że podjęcie decyzji o udział w kursie jest świadomą i przemyślaną – podjęcie wysiłku i inwestycji zasobów w rozwój nowej umiejętności i poszerzenia świadomości. Część z pytań się powtarza i choć lubię bezpośredni kontakt, to postanowiłem je zebrać tu w jednym artykule tak by ułatwić wzajemną wymianę informacji. Oczywiście, jeżeli poniższe informacje nie odpowiedzą na Twoje pytania czy wątpliwości to zapraszam do kontaktu przez email czy telefon. 

Czym jest uważność, mindfulness a medytacja ?
Uważność to z ang. Mindfulness – ma wiele definicji, ale w krótkiej formie można powiedzieć, że jest to umiejętnością zauważania tego co się dzieje, kiedy to się dzieje, bez preferencji. Jest to więc stan w którym doświadczamy bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością tu i teraz
Uważność rozwijamy poprzez medytację, która jest techniką i ma swoje różne rodzaje.

Jakie korzyści wynikają z praktyki uważności ?
Rozwijanie Uważności ma wiele potwierdzonych korzyści potwierdzone naukowo w ostatnich latach licznymi badaniami. Na podstawie meta-badań (czyli zbioru i analizy pomniejszych badań) powtarzające się i potwierdzone korzyści to min: redukcja stresu, poprawa koncentracji, lepsza pamięć, wzrost optymizmu i życzliwości.

Nie mam żadnego doświadczenia medytacyjnego czy kurs jest dla mnie ?
Tak – na kursie przejdziemy krok po kroku, przez wszystkie podstawowe elementy medytacji i proces rozwoju uważności, stopniowo pogłębiając naszą praktykę i tworząc podstawy pod budowanie regularnego nawyku praktykowania uważności w sposób formalny i nieformalny. Kurs ma swój podręcznik i nagrania medytacji, które pomagają zintegrować wiedzę i praktykę w codzienne życie.

Praktykuje już medytacje od jakiegoś czasu czy kurs jest dla mnie ?
Tak – po pierwsze zawsze warto ugruntować swoją wiedzę i praktykę, odkrywając pewne zagadnienia na nowo i pogłębiając proces medytacji. Ponadto regularne spotkania w grupie stanowią doskonałe wsparcie i motywację w rozwijaniu uważności w codzienności i budowania trwałych nawyków praktyk medytacyjnych.

Dlaczego trening odbywa się na przestrzenii kilku tygodni ?
Badania naukowe pokazują by poczuć realną różnicę na poziomie świadomości i korzyści płynące z medytacji, potrzeba 4-6 tygodni regularne codziennej praktyki. Na każdych zajęciach poznajemy, omawiamy i przede wszystkim ćwiczymy praktyki medytacyjne, ale integralną i równie ważną częścią kursu jest praktyka domowa. Po każdym spotkaniu udostępniany jest kolejny rozdział podręcznika i nagrania medytacji do ćwiczenia w domu. Przy kolejnym spotkaniu zawsze poświęcamy czas na wymianę doświadczeń i przemyśleń odnośnie praktyki domowej co pozytywnie wpływa na motywację i integrację.

Wiem, że nie będę mógł być na wszystkich zajęciach czy mogę wziąć udział w kursie ?
Tak – przy kursie rozciągniętym na przestrzeni 8 tygodni, normalnym zjawiskiem jest to, że wypada nam jedno albo dwa spotkania. Założenia, jak i osobiste doświadczenia pokazują, że pominięcie do dwóch spotkań nie wpływa negatywnie na proces uczenia się i rozwijania uważności. Po każdym spotkaniu udostępniany jest kolejny rozdział podręcznika i nagrania medytacji do ćwiczenia w domu. Ja również chętnie wytłumaczę telefonicznie zagadnienia poruszane na zajęciach, więc można szybko “nadrobić” zaległości i kontynuować praktykę domową.

inteligencja duchowa

Jestem Chrześcijaninem – czy mogę praktykować uważność w tej metodzie w zgodzie ze swoimi przekonaniami ?
Tak, Uważność jest świecką metodą, opartą na psychologii i neurologii z potwierdzono naukowymi korzyściami. Prawdą jest to, że dzisiejsze świeckie podejście było inspirowane naukami wschodu, jednak żadne elementy związane z symboliką religijną nie są zawarte w programie. Warto też wspomnieć, że każda z większych tradycji religijnych ma swoją formę praktyki medytacyjnej i choć sam termin najbardziej kojarzy się nam z Buddyzmem to w Chrześcijaństwie również znajdujemy formy medytacji takie jak np Modlitwa Jezusowa, Modlitwa Kontemplacyjna i inne.

Czym jest dzień uważności?
Dzień Uważności to spotkanie które odbywa się w drugiej części kursu, w sobotę lub niedzielę, gdzie przez 6 godzin praktykujemy medytację i pozostajemy w ciszy (milczeniu). Takie doświadczenie pozwala pogłębić dotychczasową medytacje i złapać punkt odniesienia dla dalszej praktyki własnej po zakończeniu kursu. 

Czy po kursie 8-tygodniowym mogę nauczać innych medytacji ?
Nie – 8 tygodniowy choć jest kompletnym kursem dla rozwijania uważności w życiu, nie przedstawia aspektów nauczycielskich. Bycie certyfikowanym nauczycielem mindfulness związane jest z kilkuletnią, pogłębioną u regularną praktyką własną i realizacji kursów na ścieżce nauczycielskiej w wybranym stowarzyszeniu. Osoby zainteresowane zapraszam na stronę Mindfulness Association Polska (dla kursów MBLC) lub Polskiego Instytutu Mindfulness (dla kursów MBSR), gdzie przedstawiona jest pełna ścieżka nauczycielska wraz z terminami spotkań.

Czy w kursie mogą wziąć udział dzieci lub młodzież ?
Kurs MBLC w swojej formie jest przeznaczony dla osób dorosłych i choć oficjalnie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych to wysoce rekomendowane jest by w grupie były osoby dojrzałe co korzystnie wpływa na proces dynamiki grupowej. Dla dzieci i młodzieży które chcielibyśmy zapoznać z metodami uważności i medytacją powstały dedykowane kursy odpowiadające na potrzeby młodszych min.  Metoda Eline Snel – Uważność Żabki

Czy w kurs uważności może mi pomóc z trudnościami psychicznymi ?
Kurs Mindfulness ma charakter szkoleniowy i nie jest przeznaczony do stosowania jako terapia pacjentów z problemami psychicznymi. Jeśli jesteś po lub w trakcie terapii psychiatrycznej, psychoterapeutycznej lub korzystasz z pomocy psychologa w radzeniu sobie z bieżącymi problemami natury psychologicznej, rekomendujemy przed przystąpieniem do kursu uzyskać zgodę specjalisty, który Cię prowadzi. Jeśli w ostatnim czasie przechodziłeś/przechodziłaś bądź przechodzisz przez traumatyczną sytuację życiową, taką jak: separacja ze stałym partnerem, śmierć bliskiej osoby czy utrata pracy, ten moment może nie być najlepszy na rozpoczynanie naszego kursu. Twój dobrostan oraz wsparcie ze strony otoczenia: przyjaciół, rodziny, specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym, mają tu ogromne znaczenie. Wszystkie osoby, które z powyższych przyczyn wycofają się z kursu, będą miały możliwość podjęcia nauki na nowo w późniejszym terminie. Kurs mindfulness może być wspaniałym uzupełnieniem w procesie terapetycznym, ale w żaden sposób nie zastępuje spotkań ze specjalistą. 

19 października 2018

Czy sama uważność wystarczy?

Praktyka uważności jest z pewnością jedną z ważniejszych rzeczy które wpłynęły na mój rozwój jako człowieka i na to jak widzę rzeczywistość. Jak do wielu rzeczy związanych z “samorozwojem” podchodziłem do niej na początku sceptycznie bo też zgłębiając temat trafiałem na różne opinie, ale co ważniejsze poznawałem osoby praktykujące, jedne będące uosobieniem pokoju i harmonii, inne niestety raczej chłodne i wyrachowane. Zdaje sobie sprawę, że pisząc to dokonuje pewnej oceny bo tak naprawdę nie znam wewnętrznych zmagań ludzi z tej drugiej grupy osób. Jednak sprowadza mnie to do jednej z kluczowych myśli zasłyszanej na jednym z kursów i przeczytanej również w książce – “Uważność może sprawić, że będziesz lepszym lekarzem, ale też lepszym żołnierzem”. Jeżeli przez bycie uważnym rozumiemy zdolność pozostawania w tu i teraz, więcej przestrzeni wewnętrznej, czy nie zanurzanie się w potoku myśli to faktycznie świadoma obecność może służyć zarówno do czynienia dobra jak i krzywdy. Dlatego jeśli chcemy aby nasza uważność przysłużyła się nie tylko naszemu dobrobytowi ale również osób nas otaczający ważne jest zarówno to aby mieć kontakt ze swoimi potrzebami, ale również wzbogacać praktykę o elementy które ukierunkowują ją w dobre miejsce.

Uważność może sprawić, że będziesz lepszym lekarzem, ale też lepszym żołnierzem.

Nasze potrzeby są tym co stymuluje naszą energię życiową. Zarówno proste potrzeby biologiczne (pożywienie, sen) jak i bardziej złożone potrzeby psychologiczne (bycie akceptowanym, satysfakcja zawodowa) sprawiają, że podejmujemy konkretne działania by je zaspokoić. Bardzo ważnym aspektem ćwiczenia uważności jest więc motywacja dla której chcemy to robić. Wystarczy tuż przed wejściem w praktykę formalną w ciszy odpowiedzieć sobie na pytanie – Dlaczego chcę praktykować uważność? Jaka korzyść z tego może przyjść dla mnie i dla innych ? Naturalnie nasza odpowiedzi na pytania będzie się zmieniać z czasem, co samo w sobie również może być ciekawym procesem do obserwacji i przywoływania uważności do tego co jest w dla nas ważne w danym momencie życia.

W samej praktyce spoczywamy, bez potrzeby osiągnięcia czegokolwiek, bez potrzeby bycia gdzieś indziej, robienia czegoś innego. Owoce praktyki dojrzewają w nas i poprzez naszą motywacją stają się mostem do pozostawania uważnym w codzienności. Ponadto pielęgnowanie nasze motywacji pomaga nam w regularności siadania na poduszce zwłaszcza wtedy kiedy mamy mniej czasu i energii. Drugim ważnym aspektem jest rozszerzenie praktyki uważności o elementy współczucia i życzliwości. Szczęśliwie wielu nauczycieli wspomina o tym w trakcie swoich kursów, proponując praktykę współczucia (compassion) jako kolejny krok w rozwijaniu uważnego bycia lub czasem nawet zawierając to w podstawowym programie. Współczucie rozumiane jako postawę w którym akceptujemy cierpienie, jednocześnie mając wolę i podejmując działanie by było go mniej w życiu. Współczucie łączy nas bezpośrednio z ludźmi i naszym wspólnym człowieczeństwem. Pamiętamy w tym momencie że dawanie jest równie isotne jak branie, cytując Jack’a Kornfielda: “Jeśli twoje współczucie nie obejmuje ciebie, to znaczy, że jest niepełne”.

Można powiedzieć też, że samo rozwijanie uważności jest już aktem samowspółczucia, bo zawsze w jakiś sposób chcemy ograniczać cierpienie nawet jeśli nasz pierwszy powód może wydawać się bardziej prozaiczny jak np. poprawienie efektywności w pracy. Badania pokazały, że regularna praktyka rozwija naszą szczodrość i optymizm. Jest więc nadzieja, że nasz żołnierz o którym wspominaliśmy na początku tekstu, w końcu doszedłby do miejsca w którym mógłby porzucić swoją broń. Na podsumowanie chciałbym przytoczyć metaforę dwóch skrzydeł: gdzie jedno to uważność, a drugie to życzliwość. Potrzebujemy obu jeśli naprawdę pragniemy wznieść się do nieba.